มูลนิธิ EDF สรุปตัวเลขพร้อมเตรียมส่งมอบทุน 7,919 ทุน ให้นักเรียนที่ยากไร้ปีการศึกษา 2566

Last updated: 19 ส.ค. 2566  |  96 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิ EDF สรุปตัวเลขพร้อมเตรียมส่งมอบทุน 7,919 ทุน ให้นักเรียนที่ยากไร้ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) สรุปตัวเลขนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนในปีการศึกษา 2566 ทั้งหมด 7,919 คน คิดเป็นร้อยละ 79 จากจำนวนตัวเลขผู้ที่มีรายชื่อเพื่อรอรับทุนในปีการศึกษานี้ 9,753 คน พร้อมเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าปีการศึกษา 2567 เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และชวนผู้ใหญ่ใจดีมอบชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียน

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เปิดเผยว่า “มูลนิธิ EDF ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนไทยที่ยากไร้ หลังจากที่ปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ขณะนี้มูลนิธิได้สรุปตัวเลขทุนการศึกษาที่จะจัดสรรให้นักเรียนทุนที่รอรับทุนปีการศึกษา 2566 ภายในภาคการศึกษาที่ 1 นี้ได้ทั้งหมด 7,719 ทุน คิดเป็นร้อยละ 79 จากผู้ที่มีรายชื่อเพื่อรอรับทุนในปีการศึกษานี้ 9,753 คน แบ่งเป็นทุนการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 6,278 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนระดับมัธยมปลาย / อาชีวศึกษา 810 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปรกติ 406 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 208 ทุน และทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 17 ทุน โดยขณะนี้ฝ่ายทุนการศึกษาของมูลนิธิกำลังเร่งประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบเอกสารและยืนยันสถานะการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนก่อนโอนเงินทุนการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1 หรือราวเดือนกันยายนศกนี้”

“ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 มูลนิธิ EDF เชื่อมั่นว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นเสมือนของขวัญที่ล้ำค่าให้นักเรียนทุนที่ได้รับโอกาสได้มีรอยยิ้ม สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากไร้ ตลอดจนถึงขัดเกลาให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตเป็นคนดี สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และที่สำคัญยิ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้ และในวันหนึ่งในอนาคตพวกเขาเหล่านี้อาจจะส่งมอบโอกาสให้นักเรียนที่ยากไร้คนอื่นเหมือนที่ครั้งหนึ่งตนเองเคยได้รับก็ได้ พร้อมกันนี้ผมขอเชิญท่านร่วมบริจาค “ชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้” (https://edfthai.org/?page=Connect_to_your_Hope_Child&id=18) เพื่อมอบให้นักเรียนทุนที่อยู่ในความอุปการะ หรือนักเรียนที่ยากไร้ในโครงการของมูลนิธิเพื่อสร้างขวัญกำลังใจอีกทั้งอาจจะเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตของพวกเขาก็เป็นได้” นายสรรเพชรกล่าว

ทางด้านเด็กหญิงชญานิศ หรือขนมจีน นักเรียนทุนมูลนิธิปีการศึกษา 2566 กล่าวว่า “หนูขอขอบพระคุณมูลนิธิ EDF และผู้มีพระคุณที่ให้ความช่วยเหลือแก่หนู จนสามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ ทุนการศึกษาที่ได้รับนี้จะช่วยสานต่อความฝันของหนูให้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นค่ะ หนูจะไม่มีวันลืมพระคุณของท่านที่ให้โอกาสหนูค่ะ” ทั้งนี้ขนมจีนอยากเรียนต่อจนระดับมหาวิทยาลัยในคณะศึกษาศาสตร์และตั้งใจประกอบอาชีพครู โดยก่อนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาอยู่ที่ 3.53

นายบุญสนอง หรือโชค นักเรียนทุนมูลนิธิ EDF ปีการศึกษา 2566 ที่มีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 อยู่ที่ 4.0 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนค้อพิทยาคม จังหวัดนครพนม กล่าวว่า “ผมขอขอบพระคุณผู้บริจาคที่ให้โอกาสแก่ผม ผมจะไม่ลืมพระคุณของท่านครับ ผมขอสัญญาว่าจะใช้โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งใจเรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสอบเข้าเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ และเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ตามความฝันที่ตั้งใจไว้ครับ”

นายสรรเพชรกล่าวต่อไปว่า “ขณะนี้มูลนิธิได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2567 ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยผู้สนใจสามารถบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://edfthai.org/?page=donation หรือโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)" ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 และธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคที่ https://edfthai.org/?page=downloads&id=94 หลังจากโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่อีเมล public@edfthai.org และ Line: @edfthai ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย”

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคทุนการศึกษา นักเรียนทุนในการอุปการะ ติดต่อทางจดหมายกับนักเรียนทุน หรือให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่นักเรียนทุนในการอุปการะ ตลอดจนถึงการทำโครงการเพื่อสังคมหรือกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชน ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ อีเมล public@edfthai.org หรือ Line: @edfthai โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.)

นอกจากนั้นผู้สนใจสามารถติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้ง เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทวิตเตอร์ https://twitter.com/EDFFoundation อินสตราแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ https://www.instagram.com/edfthailand/ และอินสตราแกรมภาษาญี่ปุ่น https://www.instagram.com/edfthai.jp/

ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้