ก้าวสู่ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเทคโนโลยีอาคารยุคใหม่

Last updated: 21 ก.ค. 2566  |  229 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ก้าวสู่ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเทคโนโลยีอาคารยุคใหม่

ถ้าให้พูดถึงแนวโน้มเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องยอมรับเลยว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมาก เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราไปแล้ว เพราะมนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย

การจัดการปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาโลกร้อน การเกิดภาวะเรือนกระจก ความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ ล้วนส่งผลกระทบผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคน จากปัญหาเหล่านี้ทำให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขั้น จนนำไปสู่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันอาคารประหยัดพลังงานอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ยังมีการออกแบบอาคารที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย ซึ่งต้องมองปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ให้กับผู้อยู่อาศัย งาน Thailand Building Fair 2023 จึงเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สำคัญยังมีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาคารจากผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าของโลก

สำหรับเมืองไทยแล้วการจัดงาน Thailand Building Fair 2023 และ Secutech Thailand จึงเป็นงานที่นำเอาสินค้าด้านอาคารและเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการจัดเวทีทอล์คด้าน Building & Technology และ Total Security Solutions จากนวัตกรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในและต่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งเป็นความมือกันระหว่างองค์กรที่ทำธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรจากต่างประเทศ คือ เมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต จากฮ่องกงและไต้หวัน ร่วมกับ วัซซาดุ ดอท คอม แพลตฟอร์มเครื่องมือในการค้นหา อัพเดทข้อมูลสเปควัสดุและองค์ความรู้ด้านการออกแบบใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม Architecture & Building Technology

งาน Thailand Building Fair 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building the Future of Work and Living” งานแสดงสินค้านานาชาติครบวงจรด้านอาคาร นวัตกรรมอาคารเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของการทำงานและอยู่อาศัย ร่วมกับ Secutech Thailand 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Fire & Safety, Smart Living และ Total Security Solutions” งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และความเป็นอยู่อัจฉริยะ รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเลือกสรรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และโอกาสใหม่ ๆ ต่อผู้เข้าร่วมงาน และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้ติดตามแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรมล่าสุด ช่วยเพิ่มการเป็นที่รู้จักในวงการ การแสวงหาเครือข่ายคอนเนคชั่นทางธุรกิจและตลาดใหม่และรวมไปถึงการสร้างยอดขายและขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน อีกหนึ่ง Key Highlight ของงาน InnovatorX เวทีการทอล์คด้าน Building & Technology และ Total Security Solutions จากนวัตกรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ครบมากที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมและ Exhibition ภายในงานจะมี Key Highlight ที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. นวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ประเภทต่างๆ

2. เทคโนโลยีระบบอาคารยุคใหม่แห่งอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

3. การผลักดันวาระ Net Zero & Low Carbon ด้วยกระบวนการออกแบบยุคใหม่

4. Total Solution for Security ครบวงจรโซลูชันเพื่อความปลอดภัย

5. Cyber Security Forum เวทีแห่งการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

6. งาน InnovatorX เวทีการทอล์ค ด้าน Building & Technology และ Total Security Solutions จากนวัตกรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

ส่วน InnovatorX เป็นเวทีการทอล์คด้าน Building & Technology และ Total Security Solutions มีหัวข้อที่เป็นไฮไลท์ ดังนี้

การออกแบบอาคารสีเขียว Green Building & Green City โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ Material Science, Resilience, Waste, Circular, Solar Energy

การออกแบบและเทคโนโลยี Intelligence Building ได้แก่ AI, IoT, Secure Tech, Fire Safety, Lift Technology, Digital Technology, Cyber Technology และ Climate Tech เทคโนโลยีฮีโร่ในการมุ่งสู่ Net Zero Building โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ได้แก่ Carbon Capture, Carbon Footprint, Material Low Carbon, Bio Science Material

จากคำให้สัมภาษณ์ของ คุณลูเซีย หว่อง ผู้จัดการทั่วไป เมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต ฮ่องกง (Messe Frankfurt Hongkong) กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Building Fair 2023 งานแสดงสินค้านานาชาติครบวงจรด้านอาคารในไทยเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อธุรกิจด้านนวัตกรรมอาคาร ที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนเทคโนโลยีโซลูชันที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานในการพบปะกับนวัตกรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศครบครันมากที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย อีกทั้งความรู้ในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ธุรกิจและต่อบุคคลด้านความเป็นอยู่อัจฉริยะ เราหวังว่าการจัดงานระดับนานาชาติในครั้งนี้ จะยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกภาคส่วน และได้รับข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนวัตกรชั้นแนวหน้าของโลก โดยคาดว่าจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านความปลอดภัยก็มีหลากหลายที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยซึ่งจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณ เรจิน่า ไส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต ไต้หวัน กล่าวว่า งาน “Secutech Thailand 2023 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และความเป็นอยู่อัจฉริยะ รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเลือกสรรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของผู้เข้าร่วมงาน ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้ติดตามแนวโน้ม เทรนด์ เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ ๆ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในอนาคตจะมีการนำนวตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ บนโลกและตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น”

สำหรับ คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัซซาดุ ทรานส์มีเดีย จำกัด แพลตฟอร์มเครื่องมือในการค้นหา อัพเดทข้อมูลสเปควัสดุและองค์ความรู้ด้านการออกแบบใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม Architecture & Building Technology หนึ่งในพันธมิตรให้สัมภาษณ์ถึงการจัดงานว่า ”มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสำคัญภายในงานทอล์คระดับนานาชาติครั้งนี้ เราพร้อมนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์ครอบคลุม ทั้ง Building Material นวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ประเภทต่าง ๆ InnovatorX เวทีการทอล์คด้าน Building & Technology และ Total Security Solutions นอกจากนี้มีการผลักดันวาระ Net Zero ด้วยกระบวนการออกแบบเพื่ออนาคต ตลอดจน Building Tech ก้าวสู่ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีระบบอาคารยุคใหม่ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลและเนื้อหา ของ InnovatorX จะตอบโจทย์ตลาดและความท้าทายในธุรกิจเทคโนโลยีและโซลูชันอาคาร เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดในการสร้างสังคมที่เป็นเมืองยั่งยืน อนาคตน่าอยู่ให้โลกของเรา และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศหลังการแพร่ระบาดของโควิด”

สามารถสร้างทางเลือกใหม่ๆ จากนวัตกรรมด้านอาคารและเทคโนโลยีโซลชั่นด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ได้ใน งาน Thailand Building Fair และ Secutech Thailand 2023 งานแสดงสินค้านานาชาติครบวงจรด้านอาคาร และ งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมกับ InnovatorX 2023 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวโน้มการออกแบบเพื่ออนาคต ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (Bangkok International Trade & Exhibition Centre, BITEC) งานเริ่มตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น.


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้