“มื้อเที่ยงอิ่มใจ มอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง” กับมูลนิธิ EDF

Last updated: 29 ก.ย. 2566  |  138 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“มื้อเที่ยงอิ่มใจ มอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง” กับมูลนิธิ EDF

นอกเหนือจากอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการแล้ว โรงอาหารยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการนักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เนื่องด้วยการขาดแคลนงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กประจำชุมชนหลาย ๆ แห่งในพื้นที่ชนบทห่างไกล จึงทำให้อุปกรณ์สำหรับโรงอาหารที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของนักเรียนในวัยอนุบาลและประถมศึกษา

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ให้ได้รับการศึกษารวมถึงบองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ดำเนินโครงการซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชน มาเป็นเวลา 36 ปี ตระหนักและห่วงใยคุณภาพชีวิตของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นอย่างมากจึงได้จัดทำโครงการ “มื้อเที่ยงอิ่มใจ มอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง” เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่สำหรับโรงอาหารและประกอบอาหารให้โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล 10 โรงเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ถึง 31 ธันวาคม 2566

นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เปิดเผยว่า “มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ซึ่งดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนที่ด้อยโอกาสในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยตระหนักดีว่า การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาภายในโรงเรียนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ประถมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงอาหารซึ่งเป็นสถานที่ ๆ นักเรียนทุกคนใช้บริการร่วมกันทุกวัน จึงควรเป็นสถานที่ ๆ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีพลังกายและพลังใจพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข สำหรับปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่มูลนิธิ EDF จัดทำโครงการ “มื้อเที่ยงอิ่มใจ มอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง” หลังจากประสบความสำเร็จสามารถจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงโรงอาหารให้โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกลจำนวน 7 โรงเรียน ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ตระหนักดีถึงปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ยังคงขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน ทำให้อุปกรณ์ที่จำเป็นภายในโรงอาหารของโรงเรียน เช่น สภาพของโต๊ะ เก้าอี้ที่ผ่านการใช้งานมานานเก่า ชำรุด พื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้แตกหัก มีคราบเชื้อราเกาะ ผุกร่อนตามสภาพ ถาดหลุมอาหารสำหรับนักเรียนใช้รับประทานอาหารกลางวันบุบ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารอยู่ในสภาพเก่า ชำรุด ไม่ถูกสุขลักษณะ และมีไม่เพียงพอสำหรับประกอบอาหารให้นักเรียน ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน”

นายธัญญากร กล่าวต่อไปว่า “อุปกรณ์ใหม่สำหรับโรงอาหารและอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหารแบบฟู้ดเกรด (Food grade) ที่จะดำเนินการจัดซื้อสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนในโครงการ “มื้อเที่ยงอิ่มใจ มอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง” ครั้งนี้ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ถาดหลุมสำหรับนักเรียนรับประทานอาหาร ช้อน แก้วน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องทำครัว เตาแก๊ส ตู้เย็น ตู้แช่ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อนักเรียนในโรงเรียน เป้าหมายที่เราตั้งไว้ทั้งหมด 10 โรงเรียน รวมทั้งช่วยส่งเสริมบรรยากาศช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนให้เป็นช่วงเวลาที่มีค่า มีความหมาย สร้างความสุข ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิตั้งใจเรียนหนังสือได้เป็นอย่างดี”

นางสาวนันทิยา ธนาศรีพร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ (บ้านทับควาย) จังหวัดนครศรีธรรมราช หนึ่งในโรงเรียนเป้าหมายที่มูลนิธิ EDF จะร่วมสานฝันจัดหาโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน และใช้ประโยชน์ในการเรียนแจ้งว่า “โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ (บ้านทับควาย) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาหรือจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ใหม่เพื่อให้นักเรียนได้นั่งรับประทานอาหารกลางวัน แทนโต๊ะและเก้าอี้ที่มีอยู่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม ดังนั้นจึงมีความต้องการในส่วนนี้”


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้