เปิดโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวไทย "Kids Eco Camp เยาวชนรักษ์โลก"

Last updated: 19 ก.ย. 2566  |  897 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวไทย "Kids Eco Camp เยาวชนรักษ์โลก"

เปิดรับสมัครแล้ว! สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศไทยจำนวน 100 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรี) โครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวไทย Kids Eco Camp "เยาวชนรักษ์โลก"

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายชยธร ธนวรเจต ประธานมูลนิธิยังมีเราและนางสรญา ประทุมวงษ์ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้มีเกียรติและเยาวชนกว่า 100 คน ร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล อ่าวไทย Kids Eco Camp “เยาวชนรักษ์โลก” ณ ร้านอาฟเตอร์มูน บางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ชยุต เมธาวิชิตชัย พร้อมคณะสื่อมวลชน ให้ความสนใจร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากสภาวะอากาศสุดขั้ว (Extreme weather) ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิโลก ทำให้สภาพอากาศร้อนขึ้นและทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลในมหาสมุทรอุ่นมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลได้โดยตรง ซึ่งอีกไม่นาน โลกของเราจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบ จึงทำให้ในปัจจุบันทุกหน่วยงานทั่วโลกต้องเร่งระดมขับเคลื่อนทิศทางขององค์กรให้เข้าสู่ Net Zero อย่างเร็ววันที่สุด ทว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวอาจไม่ใช่จบเพียงแค่ การฟื้นฟู หรือทำตามเทรนด์โดยทุกคนควรทำกันอย่างจริงจังต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งความหวัง ที่จะสามารถช่วยกันสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน นักอนุรักษ์ รณรงค์ และปกป้องแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเล อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมากขึ้นในสังคม มูลนิธิเรามีเราร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย โครงการ Kids Eco Camp "เยาวชนรักษ์โลก"ด้วยเป้าหมาย ที่มุ่งจะสร้างพลังรักษ์ทะเลและจุดประกายไอเดีย เสริมแรงบันดาลใจให้กับเหล่า ต้นกล้า เยาวชน ได้นำความรู้ที่ได้จากค่าย ไปทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้ในอนาคต โดยกิจกรรมค่าย ของโครงการ มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมสะท้อนให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนลงมือทำได้จริง Kids Eco Camp ค่าย"เยาวชนรักษ์โลก" จะจัดขึ้นครั้งแรกที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองในวันจันทร์ที่ 9 ถึงวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้ และค่ายครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่อ่าวไทยตอนล่างจังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ที่ 16 ถึง วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯและ มีวิทยากรพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในค่ายให้แรงบันดาลใจให้นักเรียนในค่าย อาทิ เช่น อาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์, ทราย สก๊อต แทนทะเล

สำหรับใน งานแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ทางโครงการฯ ได้จัดงานที่ร้าน Afternoon บางปู จังหวัดสมุทรปราการ Landmark ปากอ่าวไทยประตูแรกก่อนสายน้ำจะไหลสู่ท้องทะเล โดยครั้งนี้ก่อนเริ่มเปิดงานได้มีตัวแทนนักเรียน (ต้นกล้าคนรุ่นใหม่) ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายจากหลากหลายโรงเรียน อาทิเช่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ ร่วมทำกิจกรรม CSR เก็บขยะ ริมเขื่อน หลังจากนั้นนักเรียนและผู้ร่วมงานทั้งหมดได้ร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ"รักษ์ทะเลอย่างไรให้ยั่งยืน" โดยมี แทนทะเล (ณัฐนิชพานิชภักดิ์) นักศิลปะสิ่งแวดล้อมเรื่องทะเลชื่อดังร่วมกับ นก-อุษณีย์ วัฒฐานะและพีเค-พัสกร วรรณศิริกุล มาร่วมแชร์ประสบการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการอนุรักษ์ในรูปแบบวิธีที่ทำง่ายได้จริง

หลังจากนั้น แทนทะเล ได้จัดกลุ่มน้อง ๆ นักเรียน ทำ workshop เปลี่ยนขยะทะเล ให้เป็น งานศิลปะสวยงาม แบบจับต้องได้และใช้ประโยชน์ ได้จริงโดยในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานเป็นจำนวนมากรวมกว่า 100 คนนำโดย ชยธร ธนวรเจต ประธาน มูลนิธิยังมีเรา และสรญา ประทุมวงษ์ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ปตท. และสุระชัย ภาสดาผู้อำนวยการส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2โดย ในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมให้เกียรติ มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งได้กล่าว ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ รักษ์ทะเลอย่างไรให้ยั่งยืน ร่วมด้วยการสนทนาพูดคุย Special Talk ในประเด็นทางรอด-ทางรักษ์ ท่ามกลางวิกฤติโลกร้อน-ทะเลเดือด โดย ผศ.ดร. ธรณ์ ธำรง ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางทะเล อ่าวไทย Kids Eco Camp "เยาวชนรักษ์โลก" เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศไทย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้ง 3 วัน 2 คืนที่จังหวัดระยองและจังหวัดสงขลา

สำหรับนักเรียนคนใดที่มีความสนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ (ทั่วประเทศรับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น) ที่ Facebook: มูลนิธิยังมีเรา หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 093-329-4599


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้