"มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่" สานต่อพันธกิจ “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ส่งมอบโอกาสให้เด็กไทยมีรอยยิ้มสดใส

Last updated: 24 พ.ค. 2566  |  366 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่" สานต่อพันธกิจ “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ส่งมอบโอกาสให้เด็กไทยมีรอยยิ้มสดใส

มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ เดินหน้าพร้อมสนับสนุนหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ส่งมอบโอกาสให้เด็กไทยมีรอยยิ้มสดใส

มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อพันธกิจ “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” พร้อมพันธมิตรจิตอาสาบูรณาการความร่วมมือ จัดนำทีมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Mobile Care) ออกเดินทางให้บริการตรวจรักษาฟันแก่เด็กและเยาวชน ให้โอกาสการเข้าถึงทันตสุขภาพฟันที่ดีมาแล้วมากกว่า 42,000 คน จวบจนเป็นเวลากว่า 7 ปี ลงพื้นที่ให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพฟันฟรีแก่เด็กๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม นับเป็นครั้งที่ 3 ของปี ซึ่งในปี 2566 นี้มีแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอีก 3-4 จังหวัด คาดการณ์ส่งมอบสุขภาพฟันที่ดีแก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้อีกประมาณกว่า 600 คน

ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และนายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และประธานกรรมการบริหารบริษัท แมคไทย จำกัด พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนคณะผู้บริหารจากบริษัท แมคไทย จำกัด ร่วมเปิดโครงการฯ และเยี่ยมชมให้กำลังใจเหล่าพันธมิตรจิตอาสาจาก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิ ทันตแพทย์เอกชน ประเทศไทย ที่ได้มาร่วมสร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ตรวจสุขภาพฟันฟรี ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาทันตอนามัยของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งมีกำหนดการออกให้บริการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) รวมถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดที่เราเข้าไปดำเนินการ พร้อมเดินหน้าภารกิจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ อย่างเต็มที่ ด้วยมุ่งหวังเห็นเด็กไทยได้เข้าถึงโอกาสในการมีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง ซึ่งความสำเร็จของโครงการฯทั้งหมดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดความร่วมมือและช่วยเหลือจากพันธมิตรทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยังคงสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการที่ดีนี้ไปด้วยกัน”

นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และประธานกรรมการบริหารบริษัท แมคไทย จำกัด เผยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ปัญหาสุขภาพฟันกับเด็กไทยถือเป็นปัญหาต้นๆ ที่ควรได้รับการดูแลและแก้ไข มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงปัญหานี้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” จึงมีความมุ่งมั่นเดินหน้าพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานของแมคไทยได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม มีจิตสาธารณะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่อยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตลอดจนพันธมิตรผู้ที่ให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกันด้วยดีกันมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนสังคมที่ดีต่อไป”

กิจกรรมการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ในพื้นที่ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ ยังมีจิตอาสาใจดีจากบริษัท แมคไทย จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนของเล่นเพื่อแจกแก่เด็กๆ จากแมคโดนัลด์

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “ตามที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และมูลนิธิ แมค แฮปปี้แฟมิลี่ จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่เข้ารับบริการ จะได้รับประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากเป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ต้องขอขอบคุณแทนนักเรียนในจังหวัดนครปฐม ที่มีโอกาสได้รับบริการต่าง ๆ จากหลายภาคส่วน ทั้งจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจากส่วนกลางที่ได้เดินทางมาทำงานร่วมกัน”

พันธกิจนี้จะยังคงขับเคลื่อนต่อไปเพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม และสุขภาพฟันที่ดีแก่เด็ก และเยาวชนของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย สามารถติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk หรือ SOK) ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านเว็บไซต์เทใจ https://taejai.com/th/d/rmhcthailand_dentalcare/ (หักลดหย่อนภาษีได้)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้