"มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่" ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ส่งมอบรอยยิ้มแก่เด็กบนดอยสูง

Last updated: 19 ก.พ. 2566  |  251 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่" ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ส่งมอบรอยยิ้มแก่เด็กบนดอยสูง

"มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่" ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าจัดกิจกรรม “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ส่งมอบรอยยิ้มที่สดใสแก่เด็กบนดอยสูงของจังหวัดเชียงราย

มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อ “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” นำทีมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่สู่ดอยสูง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันฟรีแก่เด็กพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม ดอยวาวี อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล รองประธานมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายปราโมทย์ งามเกริกโชติ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แมคไทย จำกัด ร่วมให้กำลังใจคณะทำงานทันตแพทย์อาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ผู้ช่วยทันตแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดลและทีมงานทันตสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผนึกกำลังให้บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียน คาดว่าจะมีผู้เข้ารับบริการในครั้งนี้ประมาณ 600 คน

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดที่เราเข้าไปดำเนินการ เดินหน้าภารกิจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ อย่างเต็มที่จวบจนก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ความสำเร็จของโครงการฯ ทั้งหมดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดความร่วมมือและช่วยเหลือจากพันธมิตรทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ทั้งจัดหารถเคลื่อนที่ วัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมและการออกหน่วย การสนับสนุนทีมผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสา จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทย์จิตอาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน ตลอดจนทีมงานคณะผู้บริหารจากแมคโดนัลด์ ประเทศไทย ที่มีส่วนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการส่งทีมจิตอาสามาช่วย และสนับสนุนของเล่นให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ที่เราได้เข้าไปให้การบริการนี้ด้วย”

นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และประธานกรรมการบริหารบริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า “มูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กไทยโดยเฉพาะในด้านทันตสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญกับเด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ขอขอบคุณพันธมิตร จิตอาสาที่ร่วมออกเดินทางช่วยเหลือเด็กให้มีรอยยิ้มและมีสุขภาพฟันที่ดีไปกับมูลนิธิฯ ในปีนี้ ยังมีกำหนดออกเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ บุรีรัมย์ อุดรธานี ตรัง เป็นต้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับบริการตรวจและรักษาสุขภาพฟันได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”

นายชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า “ในนามของตัวแทนโรงเรียน และเด็กๆ ผมรู้สึกมีความยินดี และต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รวมไปจนถึงคณะทีมงานทันตแพทย์จิตอาสา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกๆ ฝ่าย ที่เข้ามาให้โอกาสกับเด็กๆ ของเรา ให้ได้รับการตรวจรักษาฟันฟรี ตลอดจนเข้าถึงการมีสุขภาพฟันที่ดี ซึ่งนับเป็นเรื่องยากมากสำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้ หากไม่ได้ความช่วยเหลือจากการดำเนินงานของโครงการฯ นี้”

มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ได้รับการความร่วมมือจากพันธมิตรสำคัญได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผู้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพฟันของเด็กไทย โดยผ่านบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการ กองทัพไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ระดมทีมทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเองอีกด้วย โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ได้ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้บริการตรวจรักษาฟันไปแล้วมากกว่า 42,000 คน

“เราพร้อมมุ่งมั่นให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการฯ เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กไทยให้ได้เข้าถึงทันตสุขภาพที่ดีต่อไปอย่างต่อเนื่อง และทั่วประเทศ” นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล กล่าวสรุป

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสที่ดีให้กับน้อง ๆ ด้วยการสนับสนุนโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์เทใจ https://taejai.com/th/d/rmhcthailand_dentalcare/ (หักลดหย่อนภาษีได้) หรือร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิฯ https://www.rmhc.or.th/th/index.php หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk หรือ SOK) ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้