ETDA พร้อมติดสปีดไทย ชูปี 2567 เข้มข้นกับบทบาท Co-Creation Regulator

Last updated: 23 ก.ย. 2566  |  213 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ETDA พร้อมติดสปีดไทย ชูปี 2567 เข้มข้นกับบทบาท Co-Creation Regulator

ETDA โชว์ผลงานรอบปี ‘ส่งเสริม-กำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล’ เพื่อคนไทย“ชูปี 67 เข้มข้นกับบทบาท Co-Creation Regulator พร้อมติดสปีดไทย พิชิต 30:30” ยกทัพผู้บริหารจัดใหญ่! “TIME TO CHANGE 13 ปี ETDA #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล” โชว์ผลงานเด่นรอบปี 2566 กับภารกิจครั้งสำคัญ พาคนไทยเปลี่ยนสู่ชีวิตดิจิทัลที่ดี มั่นใจ ปลอดภัยขึ้น “หนุนธุรกรรมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือด้วยการขยายผลการให้บริการที่นำ Digital ID ไปใช้ - เดินหน้า Service Governance กำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ AI Governance Guideline ในระดับองค์กร - ดันทุกภาคส่วนพร้อมรองรับ Digital Adoption & Transformation - เสริมทักษะคนไทยก้าวสู่ Digital Workforce อย่างรู้เท่าทัน และป้องกันตัวเองพร้อมรับมือจากภัยออนไลน์” พร้อมเปิด Future Vision ปี 2567 เผยก้าวต่อไปของ ETDA ติดเทอร์โบผ่าน 4 งานที่ต้องการเน้นย้ำ “Digital ID - Digital Platform Services - AI Governance - Digital Adoption & Transformation” เตรียมเพิ่มความเข้มข้นบทบาท Co-Creation Regulator

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างสังคมดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือวิสัยทัศน์ที่ ETDA เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมายใหญ่สุดท้าทาย 30:30 ที่เปรียบเสมือนเป้าหมายที่ต้องเดินไปให้ถึงเส้นชัย ภายในปี 2570 นี้ ทั้งการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP 30% และยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศอยู่ใน 30 อันดับแรกของโลก วันนี้ ETDA กำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 13 ถ้าเปรียบเป็นคน ก็กำลังเข้าสู่วัยรุ่นที่มีไฟ เป็นวัยพร้อมพบกับความท้าทาย เติบโตและรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อพาคนไทยก้าวสู่ชีวิตดิจิทัลที่มั่นใจปลอดภัยยิ่งขึ้น รอบปีที่ผ่านมา 2566 เราจึงได้เดินหน้าดำเนินงานในหลายเรื่อง โดยครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้

Digital Infrastructure & Ecosystem เร่งเครื่องธุรกรรมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ - ด้วย Digital ID ผ่านบทบาท Co-Creation Regulator อย่างเต็มตัวกับการทำหน้าที่ในการส่งเสริมผนวกกับการกำกับดูแลธุรกิจบริการ Digital ID หรือ IdPs ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันคนไทยใช้งาน Digital ID เพิ่มขึ้นแล้ว 7,300,000 คน ผ่านแอปฯ ThaiD (ไทยดี) แล้ว 6,021,096 คน แอปฯ Mobile ID มากกว่า 85,000 คน และแอปฯ เป๋าตัง มากกว่า 1.2 ล้านคน

Digital Service Governance ลดความเสี่ยง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน- เป็นสิ่งที่ ETDA ได้เปิดตัวตั้งแต่ปีที่ผ่านมากับศูนย์ ETDA Foresight ที่ปีนี้ได้มีความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งรัฐและเอกชน จนได้มีผลการคาดการณ์ทั้งในด้านการท่องเที่ยวไทย จนไปถึงเรื่อง Mental Health ที่ได้มีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจผ่านงาน ETDA Foresight Symposium 2023 ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมๆ กับการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ที่มีการเพิ่มความเข้มข้นของการกำกับดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้กฎหมาย DPS หรือ Digital Platform Services ที่บังคับใช้แล้วและเปิดระบบให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเร็วๆ นี้ คือ 18 พ.ย. 66

Digital Adoption & Transformation คนไทยทุกภาคส่วน พร้อมเปลี่ยน สู่โอกาสใหม่- ETDA ได้นำความรู้ ประสบการณ์ทั้งจาก ETDA และพาร์ทเนอร์ เพื่อสร้างโอกาสในทางธุรกิจ และองค์กรที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปลดกระบวนการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน ETDA มี ETDA Sandbox หรือ สนามทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมี 2 ส่วน ได้แก่ Digital Service Sandbox เน้นทดสอบบริการในประเภทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ Innovation Sandbox เพื่อเป็นสนามทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆ รองรับอนาคต อยู่ระหว่างการทดสอบ 2 ราย

Digital Workforce, Literacy & Protection เสริมทักษะคนไทย สู่แรงงานดิจิทัล ที่รู้เท่าทัน-ไปกับ สถาบัน ADTE by ETDA ด้วยการอบรมและให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลในประเด็นเฉพาะด้านสำหรับองค์กรและผู้ที่สนใจ เช่น การประยุกต์ใช้ Digital ID, e-Signature, e-Document ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะ SMEs ให้พร้อมเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงาน การทำธุรกิจและการให้บริการด้วยดิจิทัล และยังผนวกการทำงานเชิงรุก โดยการลงพื้นที่ให้ความรู้ใน 4 ภูมิภาค จำนวน 22 จังหวัด

สำหรับปี 2567 ก้าวต่อไป ETDA ชูธงการเป็นผู้นำ Change Agent มุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พร้อมเพิ่มความเข้มข้นกับบทบาท Co-Creation Regulator อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การมุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อพาคนไทยก้าวสู่ชีวิตดิจิทัลที่มั่นใจปลอดภัยขึ้นอีกขั้น ไปกับ 4 งานไฮไลท์ ดังนี้

1. Digital ID - เร่งสนับสนุนให้เกิดขยายบริการดิจิทัลที่ใช้ Digital ID กับเอกสารที่มีความพร้อม โดยเฉพาะบริการภาครัฐที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย

2. Digital Platform Services (DPS) - เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ภายใต้กลไกของกฎหมาย DPS ที่สนับสนุนให้ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่

3. AI Governance - ที่เป็นการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ AIGC (AI Governance Clinic) ที่เน้นกระบวนการ Self-regulate ในอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมกับการขยายการใช้งาน AI Governance Guideline & Toolkits ต่อเนื่องกับกลุ่ม Healthcare และต่อยอดขยายไปยังกลุ่ม Finance และภาครัฐ เพื่อให้การประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลในองค์กร พร้อมให้คำปรึกษาในหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ

4. Digital Adoption & Transformation - มุ่งขยายผล การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมผ่าน ETDA Sandbox การขยาย Model ที่เป็นผลต่อยอดจากผล SMEs Maturity ในช่วงที่ผ่านมาไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ในระดับภูมิภาค เพื่อส่งต่อความรู้ สื่อ ที่จะมีการขยายไปยังกลุ่มคนพิการทางด้านการได้ยินมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างโอกาสไปยังภูมิภาคต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำภารกิจการร่วมสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล พาคนไทยก้าวสู่ประสบการณ์ชีวิตดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ดีขึ้น กับบริการที่หลากหลายขึ้น มีความเชื่อมั่นในการใช้งานบนความรู้หรือทักษะที่จำเป็น ปีหน้านี้ ETDA พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์สำคัญทั้งภาครัฐ และเอกชน เตรียมลุยจัดงานใหญ่ประจำปี ในรูปแบบ Conference และ Exhibition ที่เชื่อมโยงกับ Digital Ecosystem ในมิติที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้จาก Speaker ทั้งในและต่างประเทศ และบูธของผู้ให้บริการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ Digital ID, AI, Digital Service รวมถึง Startup กลุ่ม Service provider บริการภาครัฐ การใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสาธารณสุขและท่องเที่ยว เรียกว่างานนี้ SMEs สาย Tech ตลอดจนหน่วยงานรัฐ เอกชน และ Newcomer ที่พร้อม Transform จะต้องไม่พลาด พบกันเดือน พ.ค. 2567 นี้แน่นอน! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เพจ ETDA Thailand

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้