เปิดแล้ว! อาคารจอดรถรามาธิบดี-พลังงานบริสุทธิ์ “จอดสะดวก-ชาร์จไฟง่าย–บริการรูปแบบใหม่”

Last updated: 30 มี.ค. 2566  |  23312 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดแล้ว! อาคารจอดรถรามาธิบดี-พลังงานบริสุทธิ์ “จอดสะดวก-ชาร์จไฟง่าย–บริการรูปแบบใหม่”

เปิดให้บริการแล้ว! อาคารจอดรถรามาธิบดี-พลังงานบริสุทธิ์ EV Smart Building by EA Anywhere “จอดสะดวก-ชาร์จไฟง่าย–บริการรูปแบบใหม่”

ณ อาคารจอดรถรามาธิบดี–พลังงานบริสุทธิ์ ซอยสวนเงิน ถนนพระรามที่หก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จัดพิธีเปิดอาคารจอดรถรามาธิบดี–พลังงานบริสุทธิ์ ขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้แนวคิด “จอดสะดวก-ชาร์จไฟง่าย-บริการรูปแบบใหม่” ซึ่งพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ คุณพีรวัส ทองประไพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมทำพิธีเปิดอาคารจอดรถรามาธิบดี–พลังงานบริสุทธิ์

อาคารจอดรถรามาธิบดี–พลังงานบริสุทธิ์ ได้รับความอนุเคราะห์อันดีจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่และอนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงลานจอดรถยนต์ บริเวณซอยสวนเงิน ถนนพระรามที่หก เป็นอาคารจอดรถ 3 ชั้น บนพื้นที่ใช้สอยรวม 17,164 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้มากถึง 897 คัน ในการให้บริการประชาชนที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ที่ให้การสนับสนุนจัดสร้างและออกแบบอาคาร ให้บริการติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน กว่า 578 เครื่องชาร์จเต็ม 100% ทุกพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ โดยพื้นที่จอดรถ ทั้งอาคารและรอบอาคาร สามารถรองรับการจอดรถได้ถึง 897 ช่องจอด เพื่อการให้บริการประชาชนที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งสอดรับกับเทรนด์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล รวมถึงพันธกิจในการสร้าง การพัฒนางานวิจัย อันเป็นสิ่งที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ที่เราได้รับจากการรักษาพยาบาลคนไข้มาโดยตลอด ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนการให้บริการคนไข้นั้น ต้องให้ความสำคัญกับการบริการในด้านการเดินทางมายังโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้บริการการรักษาพยาบาลในอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาล โดยได้รับความเอื้อเฟื้ออย่างดีจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนพื้นที่จุดจอดรถยนต์ ทำให้ประชาชนที่มารับบริการสามารถนำรถยนต์มาจอดได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมืออันดียิ่งจาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อผลักดันการใช้ยานยนต์ไร้มลพิษ ซึ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่รามาธิบดีและประชาชน สามารถใช้บริการชาร์จไฟแก่รถยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง 578 คัน สอดรับกับแนวทางการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการชาร์จไฟที่รวดเร็ว โดยที่มีจุดชาร์จไฟในอาคารจอดรถยนต์ของโรงพยาบาลที่นับว่ามากที่สุดในประเทศ

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า EA ยกระดับมิติใหม่ของระบบการจัดการพลังงานแบบเดิม สู่รูปแบบการก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบบริการชาร์จไฟที่ทันสมัย ในการเป็น EV Hub แห่งรายในอาเซียน ภายใต้แนวคิด “EV Smart Building” by EA Anywhere บนพื้นอาคารจอดรถรามาธิบดี–พลังงานบริสุทธิ์ สนับสนุนพื้นที่โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอาคารต้นแบบแห่งแรกที่ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นจำนวน 578 เครื่อง ซึ่งพร้อมให้บริการทั้งรูปแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า AC ชาร์จเจอร์ 7.3 kW จำนวน 576 เครื่อง และชาร์จเจอร์ EVD-360 kW จำนวน 2 เครื่อง ดำเนินการครอบคลุม 100% ทุกช่องจอดรถ

อาคารแห่งนี้ออกแบบเพื่อการ sharing & charging ที่ส่งเสริมผู้ใช้บริการยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมระบบการบริหารจัดการพลังงานที่ครบวงจรอย่างคุ้มค่า ด้วยนวัตกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้า แบบ Predictive และ Productive ให้สามารถรองรับจำนวนเครื่องชาร์จไฟฟ้าจำนวนมากได้ ไม่ต้องลงทุนในระบบโครงสร้างเพิ่มเติม และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อจำนวนชั่วโมงการชาร์จ ใช้งานง่าย ควบคู่ไปกับ แอปพลิเคชันอัจฉริยะ EA Anywhere ที่สามารถค้นหา จอง ชาร์จ จ่าย จบ ได้ในแอปฯ เดียว

"โครงการอาคารจอดรถรามาธิบดี - พลังงานบริสุทธิ์ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะยกระดับประเทศสู่ EV Hub ด้วย Model “EV Smart Building” by EA Anywhere สู่การพัฒนาพื้นที่สำหรับ อาคารชุด อาคารสำนักงาน และอาคารขนาดใหญ่ อาทิ ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, คอนโด, Mix Use และ Community Mall ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่เดิมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่คุ้มค่า ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด” นายสมโภชน์กล่าว

อนึ่ง สำหรับประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถนำรถยนต์ (เฉพาะรถยนต์เท่านั้น) เข้าจอดได้ที่อาคารจอดรถรามาธิบดี–พลังงานบริสุทธิ์ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. โดยไม่สามารถจอดรถยนต์ค้างคืนได้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม อาคารจอดรถรามาธิบดี – พลังงานบริสุทธิ์ คลิก https://maps.app.goo.gl/DRHoNpLYiUxLUKP58


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้