เปิดค่ายเยาวชน “คิดดีกับ GC” ปลูกจิตสำนึกเรียนรู้การแยกขยะ

Last updated: 10 ธ.ค. 2565  |  617 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดค่ายเยาวชน “คิดดีกับ GC” ปลูกจิตสำนึกเรียนรู้การแยกขยะ

GC เปิดค่ายเยาวชน “คิดดีกับ GC” ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้การแยกขยะ ช่วยฟื้นชีวิตพลาสติกใช้แล้วให้นำกลับมาสร้างประโยชน์ได้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดย คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกิจการเพื่อสังคม (GC) และคุณสุภาวณี สิทธินันท์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์พื้นที่ 2 (GC) ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่าย คิดดีกับGC เพื่อปลูกจิตสำนึกการรู้จักใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ให้ครูและเยาวชนรุ่นใหม่ นำร่อง 10 โรงเรียน จำนวน 110 คน เรียนรู้การคัดแยกขยะ การนำพลาสติกใช้แล้วมาสร้างประโยชน์ใหม่ การปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้วิธีการคิดจัดการขยะที่โรงเรียนอย่างเป็นระบบด้วย Mind Map 2 วัน 1 คืน ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการ

คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกิจการเพื่อสังคม (GC) กล่าวว่า “ ค่ายคิดดีกับ GC เป็นเสมือนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักการลด เปลี่ยน แยก เพื่อลดปริมาณและจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ GC ที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเคมีที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการดำเนินงานตามแนวทาง BCG ที่ต้องการให้เกิดการนำสิ่งที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์ได้ใหม่ เช่น การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาสร้างประโยชน์ผ่านกระบวนการจัดการแปรรูปขวดพลาสติกที่ใช้แล้วที่โรงงาน ENVICCO จังหวัดระยอง เพื่อนำมาทอเป็นเส้นใยผลิตเป็นสินค้าต่างๆ มากมาย เช่น จีวรพระที่วัดจากแดง โดย GC มุ่งหวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นเยาวชนที่คิดดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยดูแลโลกใบนี้ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

สำหรับโครงการคิดดีกับ GC เป็นโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะให้กับ 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (รัชดา) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยมี 2 กิจกรรมย่อยได้แก่ 1. กิจกรรม Road Show เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม และ 2. กิจกรรมค่ายคิดดีกับ GC คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมค่ายโรงเรียนละ 10 คน รวม 100 คน จากการส่งเรียงความในหัวข้อ “คิดดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อใจ ดีต่อโลก” และคุณครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 10 คน เพื่อเข้าค่ายวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ประกอบด้วย 4 ฐานได้แก่ คิดเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นอาหาร คิดเปลี่ยนฉันเป็นอะไรดี คิดแยกกันดีกว่า และคิดเพิ่มสีเขียวด้วยกัน นอกจากนั้นเยาวชนได้เดินทางไปวัดจากแดง เพื่อเรียนรู้กระบวนการแยกขวดพลาสติก และของที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลต่อไป ประกอบด้วย 4 ฐานด้วยกัน ได้แก่ คิดแยกขวดพลาสติก คิดและตัดจีวรตามทรง คิดทำอิฐจากโฟม และคิดลายถุงผ้า Upcycling ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้เรียนรู้การจัดการความคิดให้เป็นระบบด้วย Mind Map

นอกจากนั้น ดร. พิชญานิน สุคนธมาน เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจหมุนเวียนอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน GC ได้ให้ความรู้เรื่อง “คิดดีกับการแยกขยะ” และจัดการประกวดนำเสนอ Mind Map หัวข้อ “คิดดีกับการจัดการขยะที่โรงเรียน” โดยมีคุณปารณีย์ แก้วเกิดสี ผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อม วัดจากแดง คุณทวีศักดิ์ อ่องเอี่ยม เจ้าของบางกะเจ้าฟาร์ม และคุณภาคภูมิ พิทักษ์ธนางกูร ผู้จัดการส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 GC เป็นกรรมการตัดสิน

ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหอวัง ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และจบท้ายด้วยการทำถุงผ้า Eco Print จากบางกะเจ้าฟาร์ม ที่มาให้ความรู้และให้น้องๆได้ลงมือทำ เพื่อให้เห็นประโยชน์จากสีของดอกไม้ และใบไม้ ซึ่งเป็นความพิเศษที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา โดยค่ายคิดดีกับ GC จะเป็นเสมือนหนังสือบทแรกของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเยาวชนที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้